img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

ÝOKARY HILLI «TESLA DOJO» KOMPÝUTERLERI «TESLA» KOMPANIÝASYNYŇ ABRAÝYNY GÖTERER

6

ÝOKARY HILLI «TESLA DOJO» KOMPÝUTERLERI «TESLA» KOMPANIÝASYNYŇ ABRAÝYNY GÖTERER

Bu ýokary öndürijilikli enjam emeli aňyň awtoulaglary sürmegi öwretmek üçin niýetlenendir.

Seljermeçileriň pikiriçe, «Dojo» sürüjisiz awtoulaglaryň we şoňa degişli programma üpjünçiliginiň ýaýramagy üçin çeşme bolup biler. Şonuň netijesinde, «Tesla» kompaniýasynyň bazar bahasynyň takmynan 600 milliard dollar möçberde ýokarlanmagyna getirer.

Şeýle hem «Tesla» kompaniýasy «Dojo» üçin 1 milliard dollardan gowrak maýa goýmagy meýilleşdirýär. Geljekde ýokary hilli kompýuterleriň esasynda kompaniýanyň awtoulag satmakdan başga-da, täze bazar mümkinçiliklerini açyp biler.