img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuknamalary Bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda halkara ylalaşyklar Halkara hukugyň kadalaşdyryjy hukuknamalary Bilim hakyndaky resminamalarynyň döwlet nusgasynyň görnüşleri Türkmenistanyň döwlet bilim standartlary Тürkmenistanyň hünär biliminiň hünärleriniň döwlet klassifikatorlary
Başlangyç hünär biliminiň döwlet bilim standarty

5 Iýul 2024 г.

118

Orta hünär biliminiň döwlet bilim standarty

5 Iýul 2024 г.

84

Ýokary hünär biliminiň döwlet bilim standarty

5 Iýul 2024 г.

84