img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Halkara hukugyň kadalaşdyryjy hukuknamalary Bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda halkara ylalaşyklar Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuknamalary
Türkmenistanyň Kanuny Bilim hakynda (rejelenen görnüşi)

22 Iýul 2023 г.

3353

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralary hakynda düzgünnama

29 Maý 2023 г.

4682

Döwlet umumybilim edaralary hakynda düzgünnama

28 Maý 2023 г.

4638

Döwlet hünär-tehniki bilim edaralary hakynda düzgünnama

27 Maý 2023 г.

3347

Döwlet orta hünär bilim edaralary hakynda düzgünnama

27 Maý 2023 г.

3347

Döwlet ýokary hünär bilim edaralary hakynda düzgünnama

26 Maý 2023 г.

3652