img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Umumy maglumatlar Guramanyň gurluşy

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň Halkara hyzmatdaşlyk we daşary ýurt döwletlerinde berlen bilim hakyndaky resminamalary ykrar etmek bölüminiň Gurluşy