img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Halkara bilim ulgamy boýunça resminamalar Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okamagy hakynda Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okamagynyň tertibi hakynda Düzgünnama
Uniwersitetleriň Halkara Reýtingleri

18 Fewral 2024 г.

3525

...
Bilimiň halkara standart klassifikasiýasy (BHSK) boýunça Türkmenistanda Bilim ulgamynyň gurluşy

12 Maý 2023 г.

3229