img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Halkara hukugyň kadalaşdyryjy hukuknamalary Bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda halkara ylalaşyklar Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuknamalary
...
Bilim, alymlyk derejeleri we atlary baradaky resminamalary özara ykrar etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gazagystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky ylalaşyk

12 Maý 2023 г.

3068

...
Bilim, ylmy atlar we alymlyk derejeleri hakyndaky resminamalary özara ykrar etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ukrainanyň Ministrler Kabinetiniň arasyndaky ylalaşyk

12 Maý 2023 г.

2979

...
Bilim we alymlyk derejeleri baradaky resminamalary özara ykrar etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ylalaşyk

12 Maý 2023 г.

3032

...
Bilim barada döwlet nusgasyndaky resminamalary özara ykrar etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Belarus Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ylalaşyk

11 Maý 2023 г.

3010

...
Bilim barada döwlet nusgasyndaky resminamalary özara ykrar etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň arasynda ylalaşyk

9 Maý 2023 г.

3132