img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Rumyniýa
Rumyniýa

Milli Maglumat Merkezi

Centrul National de Recunoastere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)
Diplomlary Ykrar Etmek we Ekwiwalentleşdirmek boýunça Milli Merkez


Str. Spiru Haret, nr. 12
Sector 1, 010176, Bucureşti
Romania

Telefon: +40 21 405 56 59, +40 21 405 63 12, +40 21 405 62 44
Fax: +40 21 313 10 13
E-mail: cnred@edu.gov.ro
Websaýt: http://www.cnred.edu.ro/
Merkeziň ýolbaşçysy: Mrs. Gianina CHIRAZI, Director