img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Türkmen okuwçylary Litwada geçirilen taslama bäsleşiginde medallar çemenini bagladylar

2421

...

11 — 15-nji maý aralygynda Litwa döwletiniň Wilnýus şäherinde «Wilnýus halkara taslama olimpiadasy» («VILIPO — 2023») geçirildi. Onda 100-den gowrak taslama işleri hödürlendi.
Oňa jemi 21 döwletden — Türkmenistandan, Litwadan, Azerbaýjandan, Bosniýa we Gersegowinadan, Kolumbiýadan, Çehiýadan, Germaniýadan, Ganadan, Wengriýadan, Indoneziýadan, Yrakdan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Kosowadan, Makedoniýadan, Mozambikden, Nigeriýadan, Katardan, Rumyniýadan, Tanzaniýadan, Beýik Britaniýadan okuwçylar gatnaşdylar.
Bu abraýly halkara bäsleşigine ýurdumyzyň zehinli mekdep okuwçylaryndan saýlanan topar gatnaşdy. Bu bäsleşikde Türkmenistanyň adyndan Aşgabat şäherindäki iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen 83-nji orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Mahmyt Mahmudow, Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän 97-nji orta mekdebinden 11-nji synp okuwçylary Orazgül Kulyýewa we Aýnur Begliýewa, Aşgabat şäherindäki iňlis dili çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 135-nji orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Abdulkaýum Nuryýew, şol mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Şamuhammet Muhammedow hem-de 11-nji synp okuwçysy Emir Nuryýew dagy gatnaşdylar.
«Wilnýus halkara taslama olimpiadasy» atly olimpiadanyň jemi boýunça Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän 97-nji orta mekdebinden 11-nji synp okuwçylary Orazgül Kulyýewa we Aýnur Begliýewa kümüş, Aşgabat şäherindäki iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen 83-nji orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Mahmyt Mahmudow altyn medala, Aşgabat şäherindäki iňlis dili çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 135-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Muhammedow Şamuhammet bäsleşigiň baş baýragyna — altyn medala mynasyp boldular.


Çeşme: https://salamnews.tm/section/ylym-bilim/bilim/turkmen-okuwcylary-litwada-gecirilen-taslama-baslesiginde-medallar-cemenini-bagladylar-c16371