img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna

55

...

Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlary hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin, ilki berlen hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkiýe Respublikasynyň degişli döwlet edaralarynda kanunlaşdyrylan bolmaly, ýagny Türkiýe Respublikasynyň Milli bilim ministrliginiň Ýokary okuw we daşary ýurtlar boýunça bilim müdirliginiň Ýokary okuw bölüminde hem-de Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginde tassyklatmalydygy barada habar berýäris.