img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Russiýa Federasiýasyndaky Türkmenistanyň Baş konsuly Nižniý Nowgorod uniwersitetiniň türkmen talyplary bilen duşuşyk geçirdi

58

...

Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan şäheri) Türkmenistanyň Baş konsuly Güýç Garaýew N.I.Loboçewskiý adyndaky Nižniý Nowgorod döwlet uniwersitetinde okaýan türkmen talyplary bilen duşuşdy.

Türkmenistanyň Baş konsullygynyň Metbugat gullugynyň habaryna görä, Güýç Garaýew Türkmenistanyň ýaşlar meselesine aýratyn üns berýändigini aýdyp, watandaşlaryny öz ugurlarynda ýokary hünärli hünärmenler bolmak üçin gowy okamaga çagyrdy.

Duşuşyga gatnaşan talyplar Baş konsula özlerini gyzyklandyrýan soraglary bermäge mümkinçilik aldylar.