img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Täzelikler Makalalar Çäreler

Aşgabatda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

2466

...

5-nji iýulda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler. Bu barada «Neýtralnyý Turkmenistan» gazeti ýazýar.

Boş iş orunlaryň ilata hödürleniş çäresini guraýjylar edara-kärhanalary, guramalary, firmalary, kompaniýalary özlerinde eýelenmedik bar bolan boş iş orunlaryny hödürlemeklige çagyrýar.

Işe girmek isleýän raýatlar özleri bilen pasportyny we zähmet depderçesini alyp gelmelidirler. Ýarmarka sagat 09:00 — 12:00 aralygynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: (+993 12) 22-74-07.