img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Slowakiýa Respublikasy
Slowakiýa Respublikasy

Milli Maglumat merkezi

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Slowakiýa Respublikasynyň Bilim, ylym, gözleg we sport ministrligi- Diplomlary ykrar etmek merkezi

Stromowa
813 30 Bratislawa 1
Slovenská republika - Slowakiýa Respublikasy

Tel: +421 2 593 74 923
E-mail: sudv@minedu.sk
Websaýt: http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
Merkeziň ýolbaşçysy: Ms. Alena Fodorová, merkeziň ýolbaşçysy