img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Serbiýa
Serbiýa

Milli Maglumat Merkezi

Agencija za kvalifikacije, ENIC/NARIC Centar
Kwalifikasiýa Agentligi, ENIC / NARIC Merkezi

ENIC / NARIC Merkezi Serbiýa, Serbiýada ýokary bilimi ykrar etmek tertibi barada dürli maglumatlary berýär.

Amallaryň iki görnüşi bar:
1. Akademiki yklrar etmek tertibi: Serbiýanyň fakultetleri bilen degişli uniwersitetler bu işler üçin jogapkärdir.
2. Hünär derejesini ykrar etmegiň tertibi: 2015-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan başlap, Bilim derejeleri ykrar etmek tertibi Serbiýanyň Bilim, ylym we tehnologiki ösüş ministrliginiň bölümi bolan Serbiýanyň ENIC / NARIC merkezi tarapyndan amala aşyrylýar. Geçmişde bu işi ýerine ýetirmek Serbiýanyň uniwersitetleri tarapyndan ýerine ýetirilýärdi..
2019-njy ýylyň 5-nji aprelinden başlap - Serbiýa Respublikasynyň hökümetiniň 2018-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda kabul edilen kanuny karary esasynda ("Serbiýa Respublikasynyň resmi gazedi" 68 belgili) Merkez täze döredilen agentligine goşuldy.


Kwalifikasiýa Agentligi - habarlaşmak üçin salgy:

51 Majke Jevrosime Str.
Belgrade, Serbia, Europe

Telefon: +381 11 3345 740
E-mail: mirjana.poledica@azk.gov.rs
Websaýthttp://azk.gov.rs/
Merkeziň Ýolbaşçysy: Mirjana Poledica, HoC