img
Innowasiýa maglumat merkezi
Milli maglumat merkezleriniň wezipelerini
amala aşyrýan ygtyýarly edara
Belgiýa
Belgiýa

Milli Maglumat Merkezi


Belgiýa Patyşalygy federal hökümet gurluşly bolup, bilim pudagy Jemgyýetleriň aýratyn jogapkärçiligindedir.
Şonuň üçin her jemgyýetiň öz milli maglumat merkezi bar.


Bu merkezler barada anyk maglumatlar üçin aşakdakylara basyň:

 

Belgium Flemish Community

Belgium French Community

Belgium German Speaking Community